prof. Małgorzata Komorowska

Zajmuje się malarstwem i scenografią. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała na Wydziale Teatru University of Illinois w Stanach Zjednoczonych. Od wielu lat związana jest z Katedrą Scenografii Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Od 2014 roku pełni funkcje jej Kierownika. Prowadzi  Pracownie Kształtowania Przestrzeni Teatralnej. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów scenograficznych w kraju i za granicą.