dr Agnieszka Morstin

Specjalizuje się w historii kina polskiego, a twórczość Andrzeja Wajdy jest ważnym przedmiotem jej zainteresowań badawczych oraz działań edukacyjnych. W 2007 roku doktoryzowała się pod kierunkiem Prof. Tadeusza Lubelskiego i do roku 2010 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikowała Jak daleko stąd do raju? Religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym (2010); współredagowała Ciało i seksualność w kinie polskim (2009) oraz Kompleks Konwicki (2010). Filmom Andrzeja Wajdy poświęciła publikacje w tomach zbiorowych: Persefona czy Mała Polonia? O dziewczynce w filmach Andrzeja Wajdy, [w:] Kino polskie jako kino narodowe, red. Maciej Stroiński i Tadeusz Lubelski (2009) oraz Bez kompleksów. Filmowy "Pan Tadeusz" czytany inaczej, [w:] Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, red. Tadeusz Lubelski (2014). W roku 2013 prowadziła autorski cykl wykładów Andrzej Wajda – malarz i reżyser w Muzeum Narodowym w Krakowie; filmom tego twórcy poświęcone są także jej opracowania i wykłady w ramach takich projektów jak Filmoteka Szkolna czy Akademia Polskiego Filmu.