Małgorzata Dziewulska

Autorka esejów i publikacji o teatrze współczesnym oraz książek Teatr zdradzonego przymierza (1985), Artyści i Pielgrzymi (1995), Inna obecność (2009). Zrealizowała film dokumentalny o Ludwiku Flaszenie, obecnie zajmuje się biografią i działalnością Kantora. Była kierownikiem literackim Teatru Narodowego podczas dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego, doradcą literackim Starego Teatru w Krakowie i Teatru Dramatycznego w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Teatralnym, jest wykładowcą Akademii Teatralnej.