dr hab. Beata Guczalska

Teatrolog i krytyk teatralny, doktor habilitowany. Ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1991 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, najpierw na Wydziale Aktorskim, obecnie na Wydziale Reżyserii Dramatu, którego jest dziekanem. Zajmuje się współczesnym teatrem polskim. Autorka książek: Jerzy Jarocki – artysta teatru (1999), Aktorstwo polskie. Generacje (2014) oraz Trela (2015).  Od 1994 stale współpracuje z krakowskim pismem teatralnym „Didaskalia”, publikowała również w „Dialogu”, „Teatrze”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Notatniku Teatralnym”. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury różnych festiwali teatralnych.