Panel 3

Historyk i krytyk współczesnego teatru, profesor w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje (1992), Teatr Wajdy. W kręgu arcydzieł (2003), Ślady przedstawień (2008). Publikowała m.in. w "Didaskaliach" i "Dialogu".

Teatrolog i krytyk teatralny, doktor habilitowany. Ukończyła teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1991 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, najpierw na Wydziale Aktorskim, obecnie na Wydziale Reżyserii Dramatu, którego jest dziekanem. Zajmuje się współczesnym teatrem polskim. Autorka książek: Jerzy Jarocki – artysta teatru (1999), Aktorstwo polskie. Generacje (2014) oraz Trela (2015).  Od 1994 stale współpracuje z krakowskim pismem teatralnym „Didaskalia”, publikowała również w „Dialogu”, „Teatrze”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Notatniku Teatralnym”. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury różnych festiwali teatralnych.

Autorka esejów i publikacji o teatrze współczesnym oraz książek Teatr zdradzonego przymierza (1985), Artyści i Pielgrzymi (1995), Inna obecność (2009). Zrealizowała film dokumentalny o Ludwiku Flaszenie, obecnie zajmuje się biografią i działalnością Kantora. Była kierownikiem literackim Teatru Narodowego podczas dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego, doradcą literackim Starego Teatru w Krakowie i Teatru Dramatycznego w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Teatralnym, jest wykładowcą Akademii Teatralnej.

Japonistka, tłumaczka, absolwentka Instytutu Filologii Orientalnej UJ, kustosz w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, współautorka książki Japońskie baśnie i opowieści (2013, 2014).