prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

Historyk i krytyk filmu, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ (w latach 2008-2012 jego dyrektor), kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował m.in. książki: Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym 1945-1961 (1992, 2 wyd. 2000), Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000), Wajda (2006), Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2009, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku; wydanie drugie poszerzone pt. Historia kina polskiego 1895-2014, 2015), Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka). Jako tłumacz opublikował m. in. Romanse i poematy Aleksandra Wertyńskiego oraz książkę Hitchcock/ Truffaut (2005). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2 wyd. 2010); współredaktor Historii kina: tom I Kino nieme (2009), tom II Kino klasyczne (2011), tom III Kino epoki nowofalowej (2015). Członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006) i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2011).