dr Sebastian Jagielski

Filmoznawca, adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym (2013), współredaktor tomu Ciało i seksualność w kinie polskim (2009). Publikował w „Studies in Eastern European Cinema” i „Kwartalniku Filmowym”.