Panel 2

Historyk i krytyk filmu, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ (w latach 2008-2012 jego dyrektor), kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował m.in. książki: Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym 1945-1961 (1992, 2 wyd. 2000), Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000), Wajda (2006), Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2009, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku; wydanie drugie poszerzone pt. Historia kina polskiego 1895-2014, 2015), Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka). Jako tłumacz opublikował m. in. Romanse i poematy Aleksandra Wertyńskiego oraz książkę Hitchcock/ Truffaut (2005). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2 wyd. 2010); współredaktor Historii kina: tom I Kino nieme (2009), tom II Kino klasyczne (2011), tom III Kino epoki nowofalowej (2015). Członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006) i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2011).

Wykłada film na University of Alberta w Kanadzie. Opublikowała między innymi Women in Polish Cinema (współautorstwo z Ewą Mazierską, 2006), The Cinema of Roman Polanski: Dark Spaces of the World (współredakcja z John Orr, 2006), The Cinema of Andrzej Wajda: The Art of Irony and Defiance (współredakcja z John Orr, 2003), Przestrzeń filmowa (2000), Gender in Film and the Media: East-West Dialogues (współredakcja z Elżbieta Oleksy i Michael Stevenson, 2000).  Jej artykuły ukazały się między innymi w „Slavic Review”, „Studies in European Cinema”, „Studies in Eastern European Cinema” oraz „Holocaust and Genocide Studies”. Jest zastępcą redaktora naczelnego „Studies in Eastern European Cinema”.

Wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008), redaktorka antologii Film i historia (2008), współredaktorka podręczników akademickich Antropologia ciała (2008) oraz Antropologia kultury wizualnej (2012). Stale publikuje w „Dwutygodniku”; współzałożycielka i współredaktorka pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” (www.pismowidok.org), redaktora kwartalnika poświęconego kinu polskiemu „Pleograf.pl”.

Filmoznawca, adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym (2013), współredaktor tomu Ciało i seksualność w kinie polskim (2009). Publikował w „Studies in Eastern European Cinema” i „Kwartalniku Filmowym”.