dr Rafał Marszałek

Krytyk i historyk filmu. Doktor nauk humanistycznych (1972), pracownik Instytutu Sztuki PAN (1973-1990). Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie (1990–1995), wicedyrektor Departamentu Promocji i Informacji MSZ (1995-1998), pełnomocnik ministra Spraw Zagranicznych ds. obchodów roku 2000, I radca ambasady RP w Lublanie (2001–2005). Autor wielu książek, m.in.: Polska wojna w obcym filmie (1976), Filmowa pop-historia (1984), Kino rzeczy znalezionych (2006, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka).