dr Marcin Maron

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTiTV w Łodzi, doktor nauk humanistycznych UJ w Krakowie; operator i filmoznawca. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS, gdzie wykłada fotografię i historię filmu. Autor monografii twórczości Wojciech J. Hasa (Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, 2010). Współautor książki, powstałej z inicjatywy Andrzeja Wajdy, poświęconej operatorowi filmowemu Jerzemu Lipmanowi (Zdjęcia – Jerzy Lipman, Warszawa 2005, red. T. Lubelski). Publikuje m. in. w „Kwartalniku Filmowym” i tomach zbiorowych. Interesuje się zwłaszcza kinem polskim, kinem autorskim oraz związkami literatury, filozofii i filmu. Obecnie pracuje nad książką poświęconą wizerunkowi tradycji romantycznej w filmach polskich po II wojnie światowej.