Panel 1

Historyk specjalizujący się w dziejach XIX i XX wieku, a także w historii Krakowa. Kierownik Zakładu Antropologii Historii w Instytucie Historii UJ, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; w latach 1999-2005 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu ważnych książek, m.in.: Historia Polski 1795-1918 (2000, 2006), III Rzeczpospolita – raport specjalny (2005), Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918 (1914).

Krytyk i historyk filmu. Doktor nauk humanistycznych (1972), pracownik Instytutu Sztuki PAN (1973-1990). Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie (1990–1995), wicedyrektor Departamentu Promocji i Informacji MSZ (1995-1998), pełnomocnik ministra Spraw Zagranicznych ds. obchodów roku 2000, I radca ambasady RP w Lublanie (2001–2005). Autor wielu książek, m.in.: Polska wojna w obcym filmie (1976), Filmowa pop-historia (1984), Kino rzeczy znalezionych (2006, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka).

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTiTV w Łodzi, doktor nauk humanistycznych UJ w Krakowie; operator i filmoznawca. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS, gdzie wykłada fotografię i historię filmu. Autor monografii twórczości Wojciech J. Hasa (Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, 2010). Współautor książki, powstałej z inicjatywy Andrzeja Wajdy, poświęconej operatorowi filmowemu Jerzemu Lipmanowi (Zdjęcia – Jerzy Lipman, Warszawa 2005, red. T. Lubelski). Publikuje m. in. w „Kwartalniku Filmowym” i tomach zbiorowych. Interesuje się zwłaszcza kinem polskim, kinem autorskim oraz związkami literatury, filozofii i filmu. Obecnie pracuje nad książką poświęconą wizerunkowi tradycji romantycznej w filmach polskich po II wojnie światowej.

Historyk filmu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w historii kina polskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek: Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970 (nominacja do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor 3 tomów zbiorowych: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, Sacrum w kinie: dekadę później, Orson Welles: Twórczość – recepcja – dziedzictwo.

Redaktor naczelny pisma naukowego Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum” oraz czasopisma Akademii Filmu Polskiego „Pleograf”. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego.