prof. dr hab. Jacek Popiel

Profesor nauk humanistycznych, teatrolog. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, w latach 2011-214 członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Z Uniwersytetem Jagiellońskim jako nauczyciel akademicki związany od 1977 r. Obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki. Jest autorem ponad 200 prac: książek, artykułów i recenzji, poświęconych głównie historii dramatu i teatru polskiego oraz dziejom szkolnictwa artystycznego.

Od czasów studiów związany również ze środowiskiem artystycznym. Był m.in. przez dwie kadencje rektorem Państwowej Wyższej szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Dramaty Narodów". Dwukrotnie był laureatem nagrody indywidualnej Ministra Kultury. W 2008 r. otrzymał Złoty Medal „Gloria Artis" za dokonania w dziedzinie kultury.

Funkcje organizacyjne w UJ: kieruje Katedrą Teatru i Dramatu, w latach 2002-2005 - dyrektor Instytutu Polonistyki, następnie przez dwie kadencje - dziekan Wydziału Polonistyki UJ. Od roku 2012 prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej.