dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ

Historyk i krytyk współczesnego teatru, profesor w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje (1992), Teatr Wajdy. W kręgu arcydzieł (2003), Ślady przedstawień (2008). Publikowała m.in. w "Didaskaliach" i "Dialogu".