Laudacje

prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

Historyk i krytyk filmu, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ (w latach 2008-2012 jego dyrektor), kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował m.in. książki: Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym 1945-1961 (1992, 2 wyd. 2000), Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000), Wajda (2006), Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2009, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku; wydanie drugie poszerzone pt. Historia kina polskiego 1895-2014, 2015), Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka). Jako tłumacz opublikował m. in. Romanse i poematy Aleksandra Wertyńskiego oraz książkę Hitchcock/ Truffaut (2005). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2 wyd. 2010); współredaktor Historii kina: tom I Kino nieme (2009), tom II Kino klasyczne (2011), tom III Kino epoki nowofalowej (2015). Członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006) i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 2011).

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Historyk specjalizujący się w dziejach XIX i XX wieku, a także w historii Krakowa. Kierownik Zakładu Antropologii Historii w Instytucie Historii UJ, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego; w latach 1999-2005 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu ważnych książek, m.in.: Historia Polski 1795-1918 (2000, 2006), III Rzeczpospolita – raport specjalny (2005), Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918 (1914).

dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ

Historyk i krytyk współczesnego teatru, profesor w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje (1992), Teatr Wajdy. W kręgu arcydzieł (2003), Ślady przedstawień (2008). Publikowała m.in. w "Didaskaliach" i "Dialogu".

prof. dr hab. Jacek Purchla

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

prof. dr hab. Jacek Popiel

Profesor nauk humanistycznych, teatrolog. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, w latach 2011-214 członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Z Uniwersytetem Jagiellońskim jako nauczyciel akademicki związany od 1977 r. Obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki. Jest autorem ponad 200 prac: książek, artykułów i recenzji, poświęconych głównie historii dramatu i teatru polskiego oraz dziejom szkolnictwa artystycznego.

Od czasów studiów związany również ze środowiskiem artystycznym. Był m.in. przez dwie kadencje rektorem Państwowej Wyższej szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Dramaty Narodów". Dwukrotnie był laureatem nagrody indywidualnej Ministra Kultury. W 2008 r. otrzymał Złoty Medal „Gloria Artis" za dokonania w dziedzinie kultury.

Funkcje organizacyjne w UJ: kieruje Katedrą Teatru i Dramatu, w latach 2002-2005 - dyrektor Instytutu Polonistyki, następnie przez dwie kadencje - dziekan Wydziału Polonistyki UJ. Od roku 2012 prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej.